Menu

Onze meerwaarde?

Be-Con C&E gelooft rotsvast in de meerwaarde van een externe partner binnen een project of een organisatie omdat hij werkt vanuit een andere betrokkenheid. Hij kan daarom beter zicht krijgen op het geheel of het helikopterzicht bewaren. Hij stuurt bij op het moment dat het individu of de organisatie zich te sterk focust op "de dingen juist doen" en te weinig op "het doen van de juiste dingen". Vanuit zijn expertise zorgt de externe partner er - in samenwerking - voor dat het vele en harde werken ook resulteert in efficiëntie en resultaat. Be-Con C&E is deze partner voor u en doet dit door te adviseren en te begeleiden op: 

Individueel of projectniveau 

Via de dienstverlening Inspirend leiderschap begeleidt Be-Con C&E een mede-werker of manager van uw organisatie individueel tot een inspirerende leider. Een inspirerende leider heeft een heldere visie die anderen aanspreekt waardoor zij met veel plezier en enthousiasme de doelstellingen helpen bereiken.

Op projectniveau brengt Be-Con C&E met een heldere visie haar advies op het vlak van kwaliteit, milieu, technolgie en bedrijf over waardoor uw medewerkers geïnspireerd worden tot verrassende prestaties.

Organisatorisch of bestuurlijk niveau

Be-Con C&E helpt u als bedrijfsleider of bestuurder bij het vertalen van uw visie naar een juiste missie en strategie voor uw organisatie. Samen met u geven we uw doelstellingen vorm en staan we u bij bij de realisatie ervan. Daartoe onder-zoeken we de wensen van de aandeelhouders en interne stakeholders. Onder interne stakeholders verstaan we uw personeel, uw leveranciers, uw klanten, uw financiële instellingen of kortweg uw directe omgeving. Belangrijke aandacht wordt besteed aan uw communicatie over doelstellingen en resultaten met uw aandeelhouders en interne stakeholders. Deze dienstverlening valt onder de noemer Corporate Governance.

Maatschappelijk niveau 

Hierbij kijken we samen met u als bedrijfsleider of bestuurder voorbij uw directe omgeving. De externe stakeholders doen op dit niveau hun intrede: de andere actoren (schakels) binnen de sector (keten) waar u aktief bent, de concurrenten, de overheid, en anderen. Be-Con C&E onderzoekt samen met u op welke wijze uw organisatie kan rekening houden met de belangen van deze externe stakeholders en bijgevolg ook haar ketenverantwoordelijkheid kan opnemen. Dit brengt u tot duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.