Menu

 

Milieuzorg

 Milieuzorg


Milieumanagement

Het implementeren van een milieumanagementsysteem hoort, naast een kwaliteitszorgsysteem, eveneens een strategische beslissing van een organisatie te zijn. Een milieumanagementsysteem is bij voorkeur een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt in de bedrijfsvoering structureel aandacht besteed aan milieu. Deze structurele aandacht richt zich in het bijzonder op:

  • het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieu-risico's
  • het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van een organisatie

De internationale norm ISO 14001 is een interessante leidraad indien een organisatie op vrijwillige basis een milieumanagementsysteem wenst te implementeren. Desgewenst kan het milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze ISO 14001-norm. De internationale normen ISO 14001 en ISO 9001 zijn qua structuur vrij gelijkaardig om hun toepassing als samenhangend geheel te kunnen ondersteunen.

In Europa is er ook de mogelijkheid een milieumanagementsysteem op te zetten en vrijwillig te laten verifiëren op basis van de Europese EMAS verordening, het ECOmanagement and Audit Scheme. De eisen die EMAS aan het milieumanagementsysteem stelt, zijn identiek aan de eisen in ISO 14001. Voor EMAS bestaat echter de bijkomende eis dat de organisatie periodiek een milieuverslag uitbrengt dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Be-Con Consultancy & Engineering bvba helpt u bij het ontwikkelen, het implementeren van uw milieumanagementsysteem in uw organisatie en begeleidt u op vraag bij het certificatieproces.

U kan ons voor deze dienstverlening steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte of een vrijblijvend gesprek.

 


Algemeen milieuadvies

  

Iedere onderneming is vandaag de dag niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht om een doordacht milieubeleid te voeren. Dit is echter niet altijd eenvoudig gezien de steeds strenger wordende eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Deze eisen kunnen zowel van wetgevende, technische als organisatorische aard zijn. 

Be-Con Consultancy & Engineering bvba biedt eerstelijnsadvies aan inzake de verschillende milieucompartimenten: bodem, water, lucht en afval. Dit advies kan zowel betrekking hebben op het vlak van milieuwetgeving, milieutechnologie als organisatorische aspecten. We helpen u op een pragmatische wijze zoeken naar een passend evenwicht tussen de economische en milieuaspecten van uw projecten.

profit milieuzorg

Be-Con C&E treedt als onafhankelijk milieuadviesbureaus ook op regelmatige basis op voor het geven van een second opinion bij milieuvraagstukken.

U kan ons voor deze dienstverlening steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte of een vrijblijvend gesprek.