Menu

 

Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap 

 Wat?

Inspirerend leiderschap is een eigenschap die ieder van ons zich eigen kan maken. Er is echter een grote wil, maar ook veel moed en durf voor nodig!

Het is:

 •              de wil hebben om met de juiste dingen bezig te zijn
 •               durven de vraag stellen of dit nog steeds het geval is
 •           de moed in handen nemen om te veranderen waar nodig
 •                     (en desnoods in tegenstroom stappen om dit te bereiken)
 •         om de passie te vinden die aanstekelijk werkt voor anderen

Be-Con C&E spitst zich enkel toe op inspirerend leiderschap binnen organisaties. Het spreekt voor zich dat dit ook een belangrijke eigenschap is binnen de privé-sfeer.

 Waarom?

Voor onze huidige ondernemingen en organisaties is inspirerend leiderschap een middel om:

 • de effectiviteit te verhogen en zich daardoor concurrentiëler op te stellen in onze complexe economie

Stelt u zich een fictief voetbalteam voor met spelers waarvan: Slechts vier van de elf weten welk doel het eigen doel is, slechts twee van de elf dat ook iets kan schelen, slechts twee van de elf spelers weten welke positie ze op het veld innemen en hoe ze moeten spelen, negen spelers vooral tegen elkaar spelen in plaats van tegen het andere team.

Bereken eens hoe hoog de kosten zijn voor uw organisatie omdat het talent, de intelligentie en de passie van de eigen medewerkers niet worden ingezet. Stel u eens voor hoeveel kansen u als bedrijfsleider voor uw organisatie laat verloren gaan omwille van situaties op de werkvloer vergelijkbaar met deze van het fictieve voetbalteam! Het zijn juist deze kansen die concurrentieel en economisch het verschil kunnen maken.

ALLE bestuurders, managers en leidinggevenden stellen zich daarom best eens de vraag of ze voor hun bedrijf of organisatie de juiste dingen doen en of ze daarbij hun collega's en medewerkers inspireren hetzelfde te doen. Of met andere woorden, bezitten ze de eigenschap "Inspirerend lederschap"?

 • te komen tot innovatie en de bijhorende verandering in goede banen te leiden

Nieuwe groei-economiën nemen stilaan onze vertrouwde taken en producties over. Ze doen dit goedkoper en vaak ook nog sneller. De vele faillissementen en sluitingen van bedrijven moet ons ervan overtuigen dat we een andere weg op moeten. Het verlies aan werkgelegenheid binnen onze huidige economie heeft immers niet zozeer te maken met regeringsbeleid en handelsovereenkomsten maar wel met de verandering van onze maatschappij. 

Opdat onze bedrijven het verschil kunnen maken, zullen ze moeten inzetten op innovatie van hun producten, diensten en processen. Innovatie heeft echter altijd met verandering te maken. Het is een complex proces met vele vragen en weinig pasklare antwoorden. Echt innoveren is tevens een antwoord durven geven op onze veranderende maatschappij. Dit vraagt een andere manier van denken in een sfeer van onzekerheid.

De bestuurders, managers en leidinggevenden van onze organisaties zullen daarom deze innovatie moeten organiseren en de verandering in goede banen moeten leiden. Ze zullen daarvoor de eigenschap "inspirerend leiderschap" goed kunnen gebruiken! 


Onze dienstverlening?

 • Individuele begeleiding naar inspirerend leiderschap:

De individuele begeleiding naar inspirerend leiderschap gebeurt door Be-Con C&E bvba onder de vorm van sparren. Sparren is een één op één gesprek voeren. Tijdens dit gesprek reikt de sparringpartner  ideeën, andere zienswijzen en varianten aan. Door het stellen van eenvoudige maar ook lastige vragen komt uw medewerker tot nieuwe inzichten en leert hij/zij deze inzichten uitdragen naar zijn/haar collega's. 

Deze begeleiding is bijvoorbeeld bedoeld voor:

 • een werknemer die intern van functie dient te veranderen (en voor wie dit moeilijk valt),
 • een medewerker die meer efficiëntie wil halen uit zijn werkzaamheden
 • een manager die het innovatieproces binnen de organisatie moet begeleiden 
 • een directeur die een inspiratiebron wil zijn voor zijn medewerkers
 • een bestuurder die verandering in goede banen moet leiden
 • ....
 • Inspirerend leiderschap voor de organisatie:

Op vraag van een organisatie begeleidt Be-Con C&E bvba een groep van mensen inzake inspirerend leiderschap. Dit kan onder de vorm van een opleiding of ondersteuning bij de uitwerking van een idee, bij de oplossing van een managementprobleem of bij een veranderingsproces. De begeleiding wordt uitgewerkt in overleg en op maat van de organisatie. 

Deze begeleiding is bijvoorbeeld bedoeld voor:

 • een raad van bestuur met nood aan onafhankelijke ondersteuning bij een reorganisatie
 • een managementteam dat een gordiaanse knoop moet ontwarren
 • een groep medewerkers waarbinnen veel talent verloren gaat omwille van een conflictsituatie
 • een organisatie die ondersteuning wenst bij de implementatie van een innovatieproces
 • ....

Wilt u weten wat inspirerend leiderschap voor uw organisatie kan betekenen? Dan kan u ons steeds contacteren voor een vrijblijvend gesprek.