Menu


 Ontgravingswerken

 

Ontgraving van de verontreinigde bodem is nog steeds vaak de meest aangewezen bodemsaneringstechniek, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Vaak zijn dit verzekerde  schadegevallen. Door ontgravingswerken kan een snelle interventie gerealiseerd en daardoor verdere bodemschade vermeden worden.

Ontgravingswerken worden veelal ook in combinatie met andere bodemsaneringstechnieken toegepast. Meestal gaan de ontgravingswerken de andere bodemsaneringstechnieken vooraf, bijvoorbeeld een actieve grondwatersanering door onttrekking en bovengrondse zuivering.

Be-Con bvba heeft ervaring in technisch moeilijke projecten zoals naast en onder gebouwen, tussen leidingen, hoogspanningsconstructies. Be-Con bvba voorziet in de plaatsing van damwanden, drainagestructuren, folies en het herstel in oorspronkelijke toestand zoals bestrating en groenaanleg.

 

Ontgravingswerken 

Foto:  Ontgravingswerken door Be-Con bvba