Menu

Historiek

BE-CON Bodemsanering

Be-Con bvba is in 1996 opgericht als een bedrijfs- en milieuadviesbureau dat afgekort staat voor Bedrijfs- en Enviro -CONsultants. Vanuit de aanwezige expertise werd er bij aanvang gefocust op de bodemsaneringsproblematiek in Vlaanderen. Het was ook de periode dat Vlarebo (VLAams REglement BOdemsanering) boven het doopvont werd gehouden. Door het invoege gaan van Vlarebo kwam er op de bodemsaneringsmarkt een duidelijke, maar ook een terechte scheiding tussen de taken en verantwoordelijkheden van de erkende bodemsaneringsdeskundige (= de onderzoeker) en de aannemer bodemsaneringswerken (= de uitvoerder). Gezien de complexe materie ervaarde Be-Con bvba op de markt echter de nood aan theoretische kennis en expertise bij de uitvoerder van de aannemingswerken bodemsanering. Om die reden verkoos Be-Con bvba uiteindelijk om haar expertise inzake bodemsanering aan te wenden voor de aannemingswerken in plaats van op te treden als erkende bodemsaneringsdeskundige.

Ondertussen heeft Be-Con bvba een belangrijke marktpositie verworven dankzij een ruime ervaring in de verschillende soorten saneringstechnieken. Tot ons cliënteel behoren de grootste Belgische bedrijven uit de chemische, de logistieke en de brandstoffensector (zie projectreferenties).

Be-Con bvba heeft werven over heel Vlaanderen, waarbij de in-situ installaties telemetrisch opgevolgd en gestuurd worden. Zo kan er bij dringende gevallen snel ingegrepen worden. Be-Con werkt volgens het Achillespreventiesysteem en is erkend als overbrenger van afvalstoffen afkomstig van de eigen werven. Be-Con bvba combineert de vertrouwde technieken uit de bodemsanering met de nieuwste ontwikkelingen. Wij staan voor jarenlange ervaring en bedrijfszekerheid die nodig is om uw sanering kostenefficiënt tot een goed einde te brengen.

In 2006 heeft Be-Con bvba ervoor geopteerd om haar adviespoot verder uit te bouwen. Zo behoort bedrijfsadvies inzake Inspirerend leiderschap, Corporate governance, Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen en kwaliteitszorg tot het vernieuwde aanbod en blijven algemeen milieuadvies en milieumanagement tot de vertrouwde items behoren.

Op 18/05/2009 is de oprichting van Be-Con Consultancy & Engineering bvba een feit. Dit maakt een duidelijkere marktprofilering van enerzijds de bodemsaneringswerken en anderzijds de adviesverlening mogelijk. Nieuw in het dienstverleningsaanbod is het ontwerp en de bouw van saneringsinstallaties op maat.